Ny hemsida. Nytt sätt att arbeta för att förbättra livet för allergiker.

fre, 2012-02-10 18:01 -- drupal

Astma- och Allergiföreningen för Familjer Göteborg arbetar för ökad kunskap om astma och allergi i samhället så att människor med allergisjukdomar skall kunna vara fullt delaktiga i samhällets alla delar.

Föreningen samarbetar med Göteborgs Stads allergikommitté, myndigheter, sjukvård, forskare och andra intresseföreningar för att upptäcka situationer som innebär svårigheter för människor med allergisjukdom och för att kunna påverka i ”rätt riktning”.

Föreningen är en lokalförening inom Astma- och Allergiförbundet (länk?). Vi har funnits i över 25år. Under senare år har intresset för att delta i föreningsaktiviteter och styrelsearbete svalnat bland våra medlemmar. Vi i styrelsen får ständigt signaler om att vårt arbete är viktigt för att beslutsfattare och samhällsmedborgare skall få och behålla kunskap om vad som är betydelsefullt för de som lever med allergisjukdom.

Vår nya hemsida är ett sätt att förändra föreningsarbetet, att förenkla föreningsadministrationen och att prioritera det intressepolitiska arbetet. Årsmöte kommer att hållas enbart via hemsidan. Handlingar kommer att presenteras, medlemmar får tid att komma med synpunkter. Vår förhoppning är att detta skall fungera. Självklart kallar vi till ”vanligt årsmöte” om behov uppstår. Så länge det finns intresse kommer vi fortsatt att planera enstaka medlemsaktivitet.