Föreningen

2015-04-19

Den här helgen är för dig som vill lära dig mer om astma och allergi samt träffa andra allergifamiljer för att dela kunskap och utbyta erfarenheter och möta andra som förstår.

Under stor del av helgen kommer barnen med astma och allergi, syskonen och föräldrarna ha separata program. I programmet varvas erfarenhetsutbyte med föreläsningar och aktiviteter.

Sista ansökningsdag är den 15 maj 2015.

Kategorier: Föreningen, Matallergi
2014-08-11

Astma- och Allergiföreningen för Familjer Göteborg arbetar för ökad kunskap om astma och allergi i samhället så att människor med allergisjukdomar skall kunna vara fullt delaktiga i samhällets alla delar.

Föreningen samarbetar med Göteborgs Stads allergikommitté, myndigheter, sjukvård, forskare och andra intresseföreningar för att upptäcka situationer som innebär svårigheter för människor med allergisjukdom och för att kunna påverka i ”rätt riktning”.

Kategorier: Föreningen
Prenumerera på