Medicinsk SYO (yrkesrådgivning) saknas i stort sett helt i skolan idag

fre, 2012-02-10 18:33 -- drupal

Medicinsk SYO (yrkesrådgivning) saknas i stort sett helt i skolan idag. Det finns en hemsida som informerar om risker för astma, allergi och eksem i yrkeslivet. Läs mer på www.jobbafrisk.se