Förbud mot nötter, jordnöt och mandel i Göteborgs förskolor och skolor

fre, 2012-02-10 18:16 -- drupal

Nötter, jordnöt och mandel kan utlösa svåra och ibland till och med livshotande reaktioner hos dem som har dessa allergier.

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har beslutat att förbjuda alla slag av nötter, jordnöt och mandel i förskolor och skolor i Göteborg. Förbudet gäller i alla lokaler på förskolor och skolor, hela dygnet och alla dagar.

Med nötter menas till exempel hasselnöt, valnöt, paranöt, cashew, pecannöt och pistagenöt.

Däremot är muskotnöt och kokosnöt inga egentliga nötter och omfattas inte av förbudet.

Du kan även läsa originalutskicket med bilder från Göteborgs stad. (Pdf-dokument, kräver Acrobat Reader)