Allergikonsulenterna försvinner i Västra Götaland

tis, 2011-11-15 09:13 -- drupal

Allergikonsulenterna, den viktiga länken mellan sjukvård och samhälle försvinner. I hela västra Götaland finns endast en allergikonsulent kvar. Tidigare fanns sju. Föreningen har arbetat aktivt med detta under ett par års tid men tyvärr utan resultat. Skicka oss gärna exempel från verkligheten om tillfällen då du behövt hjälp av en allergikonsulent!

Tags: